Kunderna finns i de sociala medierna

Den grafiska branschen vågar inte dela med sig av sin kunskap och missar därför stora möjligheter att  stärka befintliga, och hitta nya, kunder

Under de senaste trettio åren har det gjort flera undersökning om vad branschens kunder vill ha. Det spelar ingen roll om det är 90, 00 eller 10-tal vi pratar om – kunderna vill förutom bra pris, snabb leverans och hög kvalitet – lära sig mer om det branschen håller på med.

I bästa fall delar man med sig av kunskap till befintliga kunder, kanske med ett frukostseminarium eller ett nyhetsbrev. Kundtidningen blir också mer och mer vanliga. Men idag när kunskap mer och mer blir hårdvaluta i en kundrelation räcker det inte med att hålla kunskapen i en liten krets.

Sociala medier är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sprida bilden av ett företag som bygger på kunskap och öppenhet.

Hur är det då med ditt företags närvaro i sociala medier? Utnyttjar ni alla de möjligheter till kundkommunikation som finns med hjälp av Facebook, Linkedin och Twitter? En snabb genomgång av den grafiska branschens engagemang i dessa mediekanaler visar att svaret är … nej, det som görs idag, i de fall det görs, i 99 fall av 100 inte alls är godkänt.

Det syns tydligt när man studerar mediemarknadens förändring att en allt större del av marknadsföringen måste skapa ett kunskapsmässigt värde för att fungera – många kallar det för content marketing. Och då blir de sociala medierna en billig och viktig kanal.

Detta gäller särskilt den grafiska branschen eftersom kunderna är kommunikatörer som själva som bäst håller på att komma underfund med hur dessa fungerar. Kunderna finns i de sociala medierna.

Det går väldigt snabbt att hitta grafiska företag som ”finns” på Facebook, Twitter och Linkedin – men allt för ofta saknas helt både värde eller någon plan för hur de ska användas. I bästa fall är det lite småtrevliga inlägg om dagens leveranser och fika på kontoret. När det istället (också) borde vara tips och idéer som kan skapa värde för kunderna.

Jag tror att problemet är att man tycker det känns olustigt att sprida sina idéer öppet på nätet – här kan ju även konkurrenterna läsa om vad man gör. Det första steget för att lyckas i sociala medier är att komma över rädslan att dela värdefull information okontrollerat – utan värde kommer det ändå inte att få spridning och då kan man lika gärna låta bli.

Det finns många olika aspekter på frågan – och olika användningsområden – men om inte innehållet är på plats så tror jag inte att man kan få full effekt av en satsning i sociala medier. Ofta finns det innehåll men det fastnar i de traditionella kanalerna som seminarier, nyhetsbrev och tidningar. Börja med att ändra på det!