KST har investerat i 10-färgare 50×70, ctp och nytt arbetsflöde

Pressen kommer från Heidelberg, arbetsflödet XMF och ctp från Fuji.