Konsulttjänster

Branschkoll tar på sig olika typer av konsultuppdrag som har anknytning till utvecklingsprojekt, strategiarbete eller omvärldsbevakning i de branscher som vi bevakar.

Det kan till exempel vara att agera bollplank i utvecklingsarbete, ta fram bakgrundsmaterial i projekt, föreläsa om branschens utveckling, specialbevaka mässor eller ta fram presentationsmaterial till styrelsemöten.

Vi vänder oss i första hand till den civilgrafiska- och förpackningsbranschen samt produktmediebranschen, dess leverantörer men också till dessa branschers professionella kunder.

Möjliga uppdrag:

  • Hjälp med ett utvecklingsprojekt – information, analys, statistik etc
  • Bevakning av en mässa eller ett event
  • Material till en presentation
  • Bakgrundsmaterial inom ett visst område/utveckling
  • Föredrag om branschens utveckling – ledningsgrupp, kundevent mm.
  • Personlig utveckling inom ett specifikt område
  • med mera

Använd oss gärna som bollplank i ditt arbete – kontakta oss så kan vi diskutera möjliga samarbetsformer.