Andra konkursen för Grafia i Göteborg

Bild- och reproföretaget Grafia i Göteborg (Grafia Produktion AB) har försatts i konkurs för andra gången. Senast var i april 2016 och då köptes inkråmet av nuvarande ägare. Gäldenärens förslag till förvaltare ogillades eftersom det var samma person som vid förra konkursen.