Komori och Screen i strategiskt europeiskt samarbete

Avtalet innebär att Komori Europe blir ensam distributör av Screens inkjetpress Truepress Jet520HD Frankrike, Tyskland, Italien, England, Belgien och Holland.