Kommunikationsbyrån Norma stänger i Göteborg

Tre personer sägs upp när Göteborgskontoret stängs efter bland annat förlust av största kunden Paramount. Stockholmskontoret fortsätter sin verksamhet.