Kommunikationsbranschen är din bransch

Och du har minst 128.000 kollegor som alla jobbar med kommunikation.

Samtidigt som den traditionella grafiska branschen krymper vidgas företagens tjänster rejält. Från den smala definitionen ”trycksaksproduktion” till breda ”kommunikationsproduktion”.

Den grafiska branschen har gått från en dominerande ställning på ”blytiden” till en nischbransch med allt mindre ”makt” i samhället under 80- och 90-talet, till att nu igen ingå i den i samhället stora och drivande kommunikationsbranschen.

Den nya kommunikationsbranschen har 128.000 anställda och en omsättning på en bra bit över 300 miljarder kronor.

Tidningen Resumé gjorde nyligen en liknande sammanställning men där fanns inte den grafiska branschen med alls. Tydligen räknas vi inte in bland de som jobbar med kommunikation? Det tycker jag är helt uppåt väggarna och föreslår därför ett annat ”innehåll” i branschen som man kallar kommunikationsbranschen.

På bilden ser du fördelningen av de 128.000 personerna som är sysselsatta i den svenska kommunikationsbranschen. Och det är tydligt att trycksaker fortfarande ”kommunicerar” bra. Men gränserna suddas ut och storleken på boxarna i figuren kommer att förändras.

Den grafiska branschen står idag för 13 procent av den totala branschen. Reklam- och mediebyråerna är större med 21 procent. Tillsammans med telekom och förlag är det de som är störst.

Telekombranschen är viktigt att ha med i dessa tider när kommunikationen blir allt mer digital. Mobil marknadsföring är bara i sin linda och både små och stora telekombolag kommer att spela en viktig roll framöver.

Att det är fler kanaler som slåss om utrymme och uppmärksamhet är ingen nyhet – men det är därför som nya möjligheter skapas – och den som är mest innovativ är vinnare i vår bransch som vi från och med nu kallar för kommunikationsbranschen.

Läs mer om siffrorna och var med och utveckla kommunikationsbranschen på branschkoll.se/kommunikationsbranschen

Krönikan publicerades  också i AGI nummer 467.