Kokboksförfattarna hjälper marknadschefer använda effektmätningar

Kapero (vars grundare skrivit Grafisk Kokbok) har länge jobbat med effektivitet på marknadsavdelningar och nu ska man koppla ihop detta med effekt. Det gäller att använda all information från effektämätningar som görs och har därför rekrytera Millward Browns vd Björn Söderin för att arbeta med detta. Se också www.millwardbrown.se.