Kodak och Samsung i inkjet-allians för konsumentmarknaden

Samsung ska till konsumentmarknaden sälja inkjetskrivare som bygger både på Kodaks teknik och bläck.