Kaplan RM får uppdraget att utveckla Statoils lojalitetsprogram

Man ska se över strategin för hur bolaget bearbetar och kommunicerar med existerande kunder.