Kanal 5 storökar marknadsbudgeten

vi ökar marknadsbudgeten med över 40 procent till hösten och vi ökar den även nästa år, säger Lars Beckung, programchef för Kanal 5.