Intellecta köper egna aktier för att använda som betalning vid förvärv

Återköpa ska ske av 100 000 egna B-aktier, motsvarande ca 2,3 procent av aktierna i bolaget.