Intellecta återköper egna B-aktier med syfte att användas vid köp av verksamheter

Enligt styrelsens beslut ska man äga högst tio procent av samtliga aktier. För närvarande äger man motsvarande 1,92% av samtliga aktier i bolaget.