Ingen dagstidning i Danmark längre över 100.000 i upplaga

Så sent som förra året fanns det tre tidningar över gränsen. Politiken Jyllands-Posten og Berlingske är de tre stora tidningarna som nu tappar läsare.