Ibladning i dagspress stabil

landsortspressen ökade inblandningen med 2,3 procent och storstadspressen tappade vilket totalt resulterade i en minskning med 0,2 procent för ibladning av bilager i dagstidningar under det andra kvartalet 2014.