”I våras underskattade vi kraften i Elanders omvandling. Det misstaget gör vi inte igen”

Affärsvärlden gav i veckan rådet ”köp” av Elanders aktie. Tidningen skriver att man tidigare underskattade kraften i Elanders omvandling. ”På en börs som premierar bolag som framgångsrikt växer via förvärv har Elanders hamnat i skymundan. Den cykliska verksamheten samt strukturella nedgången inom Print & Packaging motiverar givetvis en rabatt. Vid ev/ebit kring 8 är dock vår bild att den är för stor. Köp”. (Källa: Affärsvärlden)