Hylte Tryck investerar i ctp från Heidelberg

Hylte Tryck har beställt en Suprasetter 105 MCL, en order som även innefattar förbrukningsavtal. Installation sker i Januari 2012.