Holmen samlar affärsutveckling i ny stabsenhet

Genom den nya enheten förstärker vi arbetet med att ta fram nya produkter och det blir en tydligare del av koncernledningens agenda, säger Magnus Hall, vd och koncernchef.