Holmen pressas av lägre försäljningspriser och starkare krona

Omsättningen minskar med 600 miljoner för första kvartalet och rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) blev 238 (560) miljoner kronor.