Holmbergs trycker pekböcker för Lookibooki

De helt individanpassade pekböckerna trycks en åt gången och beställs enkelt genom ett webbgränssnitt på www.lookibooki.se.