Henningsons tryckeri i avtal med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg

Det gäller tryck av fiskekort och blankett för kontrollavgift med självkopierande kopior.