Heidelberg skär ner med 2000 personer under 2012

Kostnaderna ska sänkas med 180 miljoner Euro under räkenskapsåret 2013/14. Tyskland drabbas hårdast när 1200 personer ska sluta. Totalt jobbar 15.600 personer i företaget.