Cela Grafiska har bytt till Kodaks framkallningsfria plåt

Sedan i mars använder man Kodaks Sonora XP, enligt ett meddelande på sin webb.