Han lämnar Elanders koncernledning

Martin Lux, ansvarig för affärsområdet E-commerce Solutions, lämnar med omedelbar verkan Elanders och dess koncernledning. Man är ”inte överens avseende den framtida strategin för affärsområdet”. Koncernchef Magnus Nilsson går tills vidare in som ansvarig för affärsområdet, skriver Elanders i ett pressmeddelande.