Forma kan säljas

Hakon Invest utvärderar ägandet i Forma och vill sälja bolaget helt eller i delar. Utvärdering beräknas vara klar före sommaren 2012.