GS-facket anmäler Strålfors till Diskriminerings- ombudsmannen (DO)

Fackklubben på Strålfors i Ljungby, med 300 medlemmar, ska enligt GS-facket vid upprepande tillfällen sedan 2014 ha försökt få igång en samverkan kring lönekartläggning och en jämställdhetsplan, skriver da.se. Deta har inte blivit av och nu anmäler man företaget till DO. Strålfors ”pudlar” och erkänner att man fokuserat på andra saker och inte hunnit med.