Grycksbos finansiella frist förlängs

Handelsbanken befriar bruket från att klara utlovade finansiella nyckeltal om soliditet och ränteteckningsbidrag fram till det nya fristdatumet 30 september 2014.