Nonbye ställer om till vindkraft

Under 2018 ska 100 procent av Danska Nonbyes strömförsörjning komma från danska vindkraftverk genom ett samarbete med Aura Vind, skriver Nonbye.