Göteborgstryckeriet köper 8-färgs Komori med kall UV

Pressen har två torkar och levererar helt torra ark i avläggaren. Högre kvalitet och möjlighet att trycka på fler material är resultatet.