Google+ utmanar Facebook med nya sociala funktioner

Bland annat är det extremt enkelt att dela upp sina vänner i olika kategorier för att anpassa vem som får se vad.