Google trender: Tryckeri

Logga in om du inte ser sidan.

Statistik från sökningar på ordet ”tryckeri” på Google. En tydlig nedgång de senate 12 åren – men en stabilisering och liten uppgång senaste året respektive senaste 90 dagarna.

Senast uppdaterad september 2016.

Från 2004 fram till idag

Senaste 12 månaderna

Senaste 90 dagarna