Google lanserar postnummer-riktade annonser

Lansering sker i USA men det är inte klart när det kommer till Sverige, där det än så länge bara går att rikta Googles Adwordskampanjer på länsnivå.