Globala media- och sportföretaget IMG tecknar miljonavtal med RR Donnelley

IMG med verksamhet i 30 länder köper tjänster för produktion av innehåll, tryck och distribution för tidningar, direktreklam och hantering av event.