Gelato bildar nya affärsområdet ”Consumer & Partnerships” – lanserar fotoböcker och kalendrar

Gelato har anställt Jose Herrero, med examen från både Insead och Polytechnic University i Madrid, som ansvarig för den utökade satsningen på tryckta produkter som bygger på personliga fotografier. Man ska utnyttja potentialen i de fem miljarder bilder som tas varje dag med 3,6 miljarder mobiltelefoner skriver man i ett pressmeddelande. Fotoböcker och kalendrar är första steget i expansionen.