Gävle offset skrev avtal med Studiefrämjandet

Det treåriga avtalet innefattar beställningar, produktion, lagerhållning och distribution av trycksaker, skyltar och exponeringsmaterial med tillhörande webbaserade system.