Frida Förlags nya tidning heter Shape Up

Det är ett ”ett brett hälsomagasin som även innehåller skönhet, mode och relation” och uppges få en utgivning med sex nummer per år.