Frida förlag byter namn till FAB Media

Företaget är inte längre bara ett tidningsförlag utan ett företag som ska ”inspirera och engagera alla unga kvinnor i Sverige – varje dag”. FAB Media når bland annat 240.000 läsare med sina tryckta tidningar. (Källa: Resumé och fabmedia.se)