Förundersökning kring misstänkt förfalskning i tryckeriupphandling

Luleå tekniska universitet misstänks ha förfalskat dokument i samband med utredning av en felaktigt gjord upphandling av katalogtryck som Elanders utfört. Chefsåklagare har inlett en förundersökning där tre personer misstänks för brukande av osann urkund.