Fortsatt tillväxt för EFI under Q1

Under första kvartalet 2015 växte EFI till 195 (189) miljoner dollar. Vinsten uppgick till 5,2 (10,1) miljoner dollar sett på sista raden. Man gör i rapporten ytterligare en notering om det stora målet att nå en miljard dollar i omsättning.