Förslag att sänka reklamskatten

Regeringen föreslår att reklamskatten för annonser i tidningar och tidskrifter sänks från 3 procent till 2,5 procent nästa år. Man vill också höja gränsen för när reklamskatt ska börja betalas från en årlig annonsintäkt på 50 miljoner till 75 miljoner kronor. 2019 ska skatten sänkas till 1 procent enligt förslaget, rapporterar TU.