Försäljning av e-böcker ökar

2014 köpte svenskar e-böcker för runt 40 miljoner kronor enligt en sammanställning från Förläggareföreningen. Drygt 15 miljoner av dessa kom från utlåning via biblioteken. Tvärt om tidigare rapporter ökade e-boksförsäljningen med 20 procent under förra året, skriver tidningen Svensk Bokhandel.