Gigantprint förlorade överprövning av upphandling

Malmö Stads upphandling av trycksaker överklagades av Gigantprint som uteslutits eftersom man ansågs sakna vissa rutiner kring miljöarbetet. Gigantprint förlorade i Förvaltningsrätten enligt en dom den 23 december 2015. CA Andersson vann upphandlingen med Exakta och Holmbergs som tvåa och trea. (Även Holmbergs förlorade en överklagan av samma upphandling)