Förlag i konflikt med tryckeri

Mediapuls som bland annat ger ut Skärgårdsliv har inte betalat tryckeriets fakturor. Har stora ekonomiska bekymmer.