Företagarna informerar om att Kammarrätten underkänner återkrav för felaktig ”tryckerimoms”

En bra och enkel förklaring över vad som hänt ger organisationen till sina medlemmar.