Fler drabbade i historiskt få konkurser

Antalet konkurser i näringslivet ökade med 10 procent under 2012 jämfört med 2011. Reklambyråerna klarar sig sämre än snittet – för dem ökade konkurserna med 26 procent. Men grafisk bransch minskade till en historisk låg nivå med 33 konkurser vilket är en minskning med 18 procent jämför med året innan. Detta visar färska siffror från bland annat UC och Tillväxtanalys. (Alla diagram finns här)

Jämfört med övriga näringslivet så är det alltså få konkurser i branschen. Hur mycket ”hjälp” branschen har av de momspengar man har fått tillbaka är svårt att säga, men att det är en bidragande orsak till det låga antalet konkurser är tämligen säkert. Branschen präglas också av många samgåenden, uppköp och nedläggningar – allt för att klara av den pågående strukturomvandlingen som till stor del drivs av kommunikationsbranschens digitalisering.

Fler personer drabbades under 2012

Antalet personer på de 33 konkursade bolagen i grafisk bransch ökade dock med hela 45 procent till 261 personer. Men jämfört med tidigare år är det fortfarande en relativt låg siffra. År 2009 var motsvarande siffra 770 personer i 62 konkurser. (Historiken för år 1994-2012)

Color Print i Borlänge (45 anställda), Carl Svanberg bokbinderi (25) och Knappen (12) är några av de mer omtalade konkurserna under året. Colorprints verksamhet hamnade i Danmark hos Stibo, Elanders köpte maskinerna i Carl Svanbergs konkursbo och Strokirk-Landströms tog över en del av Knappen.

Nord-Emballage och Zäta Förpackning med drygt 50 anställda köptes av det holländska bolaget Holding Hills och en stor del av personalen fick fortsatt anställning.

Förlag och reklambyråer

Förlagsbranschen har en svag, men ökande, trend i antal konkurser – antalet företag som gick i konkurs var 29 stycken under 2012.

Reklambyråkonkurserna ökar desto mer – med 26 procent – och byråerna hade alltså ett tufft 2012 med fler konkurser än 2009.

I kommunikationsbranschen som helhet – om man tittar på SCBs indelning (grafisk bransch ingår inte i den gruppen) så ökar konkurserna med sju procent vilket alltså är mindre än genomsnittet i näringslivet på tio procent.

Alla diagram (inklusive Powerpoint) med aktuella siffror finns under avdelningen fördjupning.

Annons