Finska Sanomakoncernen skär ner inom tryckeri- och finansenheterna

100 jobb försvinner som en följd av ”den allt snabbare digitaliseringen”.