Filmen om: Brevo – ”kuvertens fiende nummer ett”

Man kallar sig för ”kuvertens fiende nummer ett” och i till exempel Danmark har liknande tjänster redan fått stort genomslag och kraftigt påverkat postmarknaden. Den digitala brevlådan, där i första hand brev från banker, försäkringsbolag och myndigheter ska kunna tas emot och lagras, närmar sig ett svenskt genombrott. Men även reklambudskap lär komma att förmedlas i tjänsten.

Brevo, som just nu är den största aktören, har släppt en reklamfilm där man förklarar varför man ska använda tjänsten. Som vanligt när pappersprodukter ska ersättas av digitala tjänster så slänger man med en portion grönmålning. Nästan alltid handlar det om att spara träd – precis som om de är på väg att ta slut (vilket de ju inte är).

Brevo är enkelt, sparar träd och är dessutom helt gratis.

Självklart gör man miljövinster med att ersätta denna typ av brev med en digital tjänst men några träd lär man inte spara. Naturligtvis fungerar det dock utmärkt med detta argument i marknadsföringen på grund av människans starka band till just träd och skog.

ARVE Error: need id and provider
Annons