”Färg är det viktigaste för ett tryckföretag”

En gång per år kommer V-tabs kundtidning Blick och det nya numret handlar om färg. ”Vi ser Blick som ett viktigt verktyg i vår marknadsföring. Bland annat så kommer säljarna att ha med sig tidningen till kundmöten. Vi hoppas att Blick ska stärka vår image av att vara ett företag som har koll på sin samtid och som ligger steget före sina konkurrenter”, säger Urban Mattsson som är marknadschef på V-tab till Appelberg som också har producerat tidningen.