Facebook minskar i Nordamerika och Europa

Under maj sjönk antalet amerikanska Facebookanvändare med 6 miljoner ned till 149 miljoner. I Nordeuropa är nedgången något mindre men i ett land som Norge, med relativt begränsad befolkning, är tappet över 100 000 användare.