EU-förordning ska begränsa datorers elbehov

De nya kraven som börjar gälla sommaren 2014 ska spara mellan 12,5 och 16,3 terawattimmar per år från och med år 2020.